Uppdragen vi åtar oss utförs av professionella och välutbildade medarbetare med moderna och miljövänliga maskiner. Med ett aktivt uppföljningssystem garanteras utfästelse på miljö, kvalitet, arbetsmiljö och tidsramar.

Vi arbetar efter ett miljöperspektiv med största möjliga miljöhänsyn i alla våra uppdrag.

Följande områden prioriteras för att förbättra, förebygga och minska verksamhetens miljöpåverkan:

  • Medarbetarnas utveckling och kompetens.
  • Miljövänliga produkter vid inköp.
  • Val av nya underentreprenörer.
  • Utveckling av arbetsmetoder.

Gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav ska alltid följas. Där det är möjligt ska kraven överträffas.

Följande mål är fastställda och resultaten mäts:

  • Minska avfall till deponi.
  • Minska buller och avgasutsläpp.
  • Öka användandet av miljövänliga produkter.

AB Grönstedt Entreprenad ska alltid hos kunder, allmänhet och medarbetare uppfattas som ett miljö- och kvalitetsmedvetet och engagerat företag som tar sitt ansvar i varje projekt.